subject
Mathematics, 10.05.2017 15:40 jessica28757

Sometimes a dilation is an enlargement, and sometimes it is a reduction. explain what types of numbers for scale factors causes each.

ansver
Answers: 2

Another question on Mathematics

question
Mathematics, 04.02.2019 23:04
1/3(x-10)=-4 solve for x with steps
Answers: 1
question
Mathematics, 04.02.2019 21:31
Pokój na planie w skali 1: 100 jest prostokątem i ma wymiary 5,2cmx4,4cm. jaką powierzchnię w m2 ma pokój? ile m bieżących wykładziny dywanowej o szerokości 5m trzeba kupić by wyłożyć cały pokój jednym kawałkiem przy minimalnych stratach ? ile zapłacimy za wykładzinę jeśli 1m2 kosztuje 30 zł ?
Answers: 1
question
Mathematics, 04.02.2019 05:38
At faairview middle school,75 band members need to raise a total of $8,250 for a trip.so far,they have raised 3,120.how much money,in dollars,per band member,still needs to be raised for the trip
Answers: 3
question
Mathematics, 03.02.2019 19:34
Complete the solution of the equation. find the value of y when x equals to 28 x+3y=28
Answers: 2
You know the right answer?
Sometimes a dilation is an enlargement, and sometimes it is a reduction. explain what types of numbe...
Questions
question
History, 13.10.2016 16:29
question
Mathematics, 24.01.2017 17:04
Questions on the website: 6551839